D. 2.9.2022 Sensommerfest på Ganerbo

Velkommen til sommerfest på Ganerbo fredag d. 2. september 2022 kl. 15.30-ca. 20.00 Dagens program: Velkomst og kaffe Kenneth Baun kommer og tryller. Middag med hyggeligt samvær Andagt og fællessang   Alle beboernes nærmeste familier, pårørende, søskende og søskendebørn er meget velkomne.  Vi vil gerne have en tilmelding senest d. 19. august på telefon 97361929 […]