Vi har haft besøg af Kristelig handicapforening, som underviste personalet i KHs værdier “Historier, værdier og identitet”  – Hvilke værdier bygger vi KH forening på.