Velkommen til sommerfest på Ganerbo fredag d. 2. september 2022 kl. 15.30-ca. 20.00

Dagens program:

  • Velkomst og kaffe
  • Kenneth Baun kommer og tryller.
  • Middag med hyggeligt samvær
  • Andagt og fællessang

 

Alle beboernes nærmeste familier, pårørende, søskende og søskendebørn er meget velkomne. 

Vi vil gerne have en tilmelding senest d. 19. august på telefon 97361929 eller leder@ganerbo.dk