Bofællesskabet Ganerbo blev i 2005 oprette af en forældrekreds i tilknytning til Kristelig Handicapforening. Ganerbo er en selvejende institution der drives efter friplejelovgivningen.

Ganerbo bygger på det kristne menneskesyn, hvor alle er skabt i Guds billede og dermed lige værdifulde. Respekt og næstekærlighed er grundlæggende værdier for beboere og ansatte.

Bofællesskabet er beliggende i udkanten af Skjern by med Ganer Å i baghaven og Skjern Enge som nærmeste nabo.

Ganerbo er et hjem for 15 mennesker med forskellige fysiske og psykiske udfordringer.

Hver beboer har sin egen lejlighed, og derudover rummer Ganerbo forskellige fællesfaciliteter: Dagligstuer, havestue, køkken, vaskeri, motions- og massagerum.

Hverdagen på Ganerbo tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og er præget af struktur, forudsigelighed og tryghed. Beboere er alle i dagbeskæftigelse,
og fritiden fyldes af madlavning, musik og sang, kreative udfoldelser, spil, pc, gå og cykleture, bålhygge, tøjvask, rengøring m.m.

Ganerbo deltager i arrangementer i nærsamfundet i videst mulige omfang, blandt andet er der flere muligheder for gudstjeneste om søndagen.