Bestyrelsen:

Formand: Karl Lund

Næstformand: Karsten Sørensen

Karen Føhns

Kathrine Skovby Heldgaard

Susanne Nielsen

Leder: Birgit Lodahl

Medarbejderepræsentant: Lydia Lindgren Pedersen