KRAP – et integreret socialpædagogisk system

Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende praksis.

KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring.

Personalet på Ganerbo har modtaget undervisning fra Psykologcenteret i Viborg.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i kognitive teorier og i det ressourcefokuserede menneskesyn. Desuden er der hentet inspiration i en lang række andre metoder og teorier.

KRAP indeholder analyser, metoder og værkstøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

På bofællesskabet Ganerbo har alle medarbejdere, i forskellige grader, modtaget efteruddannelse eller undervisning i KRAP.

Vi bestræber os på at tilpasse de foreskellige metoder til målgruppen på bofællesskabet Ganerbo. Overordnet arbejder vi med KRAP, men har også andre pædagogiske metoder og teoretiske tilgange i spil.

Vi ønsker, at alle bliver mødt med anerkendelse. Vi sætter fokus på ressourcer, da vi ved, at vi udvikler os bedst gennem vores succeser.

Der er mere informationer om KRAP på deres hjemmeside www.krap.com

Pædagogisk massage:

Flere medarbejdere har været på pædagogisk massage kursus – dette bruges i hverdagen på Ganerbo.

Pædagogisk massage er en særligt hensyntagende massageform, hvor pædagogisk viden kombineres med evnen til at kommunikere gennem berøring, massage og sanseaktiviteter. Der sættes fokus på kvaliteten i samspillet mellem giver og modtager, da den har afgørende betydning for trivsel, udvikling og læring.

Forskning viser, at pædagogisk massage fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed og tillid. Det har indflydelse på udvikling af vores selvfølelse og selvtillid, samt evnen til at danne relationer. Ved bl.a. berøring, knus, varme, samvær og nærvær, stimuleres frigørelsen af hormonet oxytocin i hjernen.

Rent fysiologisk påvirkes det bl.a. vores blodtryk som daler, vores puls daler, sårhelingstiden halveres og immunforsvaret styrkes.

De følelsesmæssige effekter er bl.a.: man bliver mere roligere og afslappet, angst og bekymringer dæmpes, kreativiteten stimuleres og man oplever sig ønsket.

Der er mere information at finde på deres hjemmeside: https://cfpm.dk/uddannelsen/