KRAP – et integreret socialpædagogisk system

Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende praksis.

KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring.

Personalet på Ganerbo har modtaget undervisning fra Psykologcenteret i Viborg.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i kognitive teorier og i det ressourcefokuserede menneskesyn. Desuden er der hentet inspiration i en lang række andre metoder og teorier.

KRAP indeholder analyser, metoder og værkstøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

På bofællesskabet Ganerbo har alle medarbejdere, i forskellige grader, modtaget efteruddannelse eller undervisning i KRAP.

Vi bestræber os på at tilpasse de foreskellige metoder til målgruppen på bofællesskabet Ganerbo. Overordnet arbejder vi med KRAP, men har også andre pædagogiske metoder og teoretiske tilgange i spil.

Vi ønsker, at alle bliver mødt med anerkendelse. Vi sætter fokus på ressourcer, da vi ved, at vi udvikler os bedst gennem vores succeser.

Der er mere informationer om KRAP på deres hjemmeside www.krap.com