Værdigrundlaget for Bofællesskabet Ganerbo er:

Det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder, at livet er ukrænkeligt fra undfangelse til død, og at det enkelte menneske er unikt, skabt og værdifuldt. Ud fra dette syn er det Ganerbos vision at yde faglig og medmenneskelig støtte og omsorg.

Det betyder, at vi:

  • Respekterer den enkelte beboers holdninger og værdier:
  • Udviser rummelighed og anerkendelse over for den enkelte beboer.
  • Imødekommer den enkelte beboers behov for fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, udvikling og støtte ud fra en faglig og medmenneskelig vurdering.
  • Formidler tryghed, nærvær og overskuelighed i forhold til den enkelte beboer.
  • Opmuntrer til og skaber rum for at den enkelte beboer kan drage nytte af fællesskabet på Ganerbo.
  • Opmuntrer til og giver plads for pårørendes og frivilliges engagement for beboerne.