Ganerbo ønsker at være:

  • Et hjem, hvor alle mødes med rummelighed og anerkendelse i et trygt og tillidsfuldt fællesskab.
  • Et bofællesskab, hvor kvalificerende medarbejdere med høj faglighed arbejder målrettet på den enkelte beboers udvikling og livskvalitet.
  • Et fællesskab, der dagligt bygger på det kristne livs- og menneskesyn.