Ganerbo søger en sygeplejerske eller social og sundhedsassistent til ansættelse i fast stilling på 32 timer ugentligt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021. Der skal påregnes skiftende arbejdstider og arbejde hver 3. weekend. Der kan udover den faste ansættelse tilbydes vikartimer.

Ganerbo er tilknyttet Kristelig Handicapforening og er et botilbud for 15 voksne mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Beboerne er i dagtimerne beskæftigede i
eksterne aktivitetstilbud. Ganerbos personalegruppe ønsker at skabe et godt og trygt hjemfor beboer, pårørende og kollegaer.

Ved Ganerbo er der foruden socialpædagogiske medarbejdere ansat ergoterapeuter, social– og sundhedsassistent og hjælpere. Der arbejdes tværfagligt i vid udstrækning.

På Ganerbo oplever vi et stigende behov, for fokus på det sundhedsfaglige og sundhedsfremmende områder. Vi ønsker gennem denne ansættelse at opnå dette.

Vi forventer, at du:
• kan tilslutte dig Ganerbos værdigrundlag (se hjemmesiden) og vil arbejde aktivt herudfra
• kan have ansvar og overblik over medicinhåndtering, bestilling og dosering
• kan have kontakt og samarbejde med læge, speciallæge m.m.
• har lyst til faglig udvikling med henblik på at forbedre beboernes hverdag og livskvalitet
• kommer med bred faglighed til fremme af samarbejdet med beboere, pårørende og kollegaer
• er indstillet på at indgå i alle relevante opgaver
• kan arbejde tværfagligt og indgå i team samarbejde omkring beboernes trivsel
• har kørekort og godt IT kendskab, med henblik på handleplaner, journalføring og dokumentation mm.

 

Dine personlige kompetencer vægtes højt, det vil være en fordel at du:
• er moden og empatisk
• er åben og tydelig i din kommunikation
• kan skabe struktur og forudsigelighed
• kan reflektere over egen og kollegaers praksis
• er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og kan se muligheder i forandringer og nye opgaver

Vi kan tilbyde:
• en arbejdsplads, hvor det kristne livs – og menneskesyn er grundlæggende og præger hverdagen.
• en udfordrende hverdag med gode personlige og fagligeudviklingsmuligheder.
• en arbejdsplads, hvor der arbejdes efter principperne i KRAP.
• en hverdag med godt samarbejde med pårørende og bestyrelse
• en hverdag sammen med herlige beboere og kollegaer
• en hverdag med megen glæde og humor

Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse skal der gives tilladelse til at indhente straffeattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Birgit Lodahl på tlf. 97361929
Ansøgningsfrist: Fredag den 23. april 2021 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 17
Ansøgning modtages på mailadressen: leder@ganerbo.dk
Øvrige informationer om Bofællesskabet Ganerbo kan findes på www.ganerbo.dk